Gwarancja

Nemo Power Tools to najwyższe standardy podczas realizacji procesów produkcyjnych.
Obowiązuje 12-miesięczna gwarancja dla modelu Grabber oraz 24-miesięczna gwarancja dla modelu Grabo.

  • Gwarancja obejmuje wady produkcyjne spowodowane wadliwymi materiałami, częściami i / lub wykonaniem powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania.
  • Z tytułu gwarancji użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy urządzenia, o ile wady urządzenia ujawnią się w okresie gwarancji.
  • Gwarancji na urządzenie na warunkach producenta – firmy Nemo Power Tools Ltd. udziela VacuSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie
  • Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia wprowadzone na rynek przez VacuSystem Sp. z o.o.

Naprawy gwarancyjne nie obejmują:

  • wady urządzenia wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika wskazówek zawartych w instrukcji obsługi
  • uszkodzenia lub awarie spowodowane użytkowaniem narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem części szybkożużywających się wskazanych w instrukcji obsługi.

Po stronie użytkownika leży pisemne złożenie pisma reklamacyjnego do VacuSystem Sp. z o.o. poprzez poniższy formularz zgłoszenia gwarancyjnego lub listownie na adres naszej siedziby.
Przedstawiciel Nemo Power Tools ustali, czy awaria i/lub uszkodzenie zostały spowodowane przez wadę produkcyjną.
Jeśli zostanie stwierdzone, że problem pochodzi z winy producenta, Nemo Power Tools naprawi lub wymieni narzędzie bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów ze strony użytkownika.

Nie przyjmujemy zgłoszeń reklamacyjnych kupionych poza naszą siecią dystrybucji.
Sprawdź, czy możesz zgłosić nam reklamację posiadanego sprzętu.

Formularz zgłoszenia gwarancyjnego